Žiadosť o podporu SZV 2% z príjmu

Milí priatelia včelári a podporovatelia včelárstva!

Chceme pre vás v budúcnosti robiť ešte viac akcií a aktivít a  dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našej činnosti. Pripravili sme pre Vás ale aj členov vašej rodiny, priateľov, kolegov v práci, predvyplnené tlačivo v prílohe (ak by ste ho vypisovali ručne, pozor IČO musí byť zarovnané sprava).

Ako budú použité získané 2%?

  1. Získané 2% použijeme na činnosť SZV najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania vo včelárstve
  1. Získané 2%, ktoré darujú členovia SZV môžu použiť na rozvoj svojho včelárstva

Slovenský zväz včelárov je tu pre Vás a pre rozvoj slovenského včelárstva. Ďakujeme všetkým, ktorí zo zaplatených daní poukázali 2% pre SZV v minulosti a zároveň ďakujeme všetkým Vám, ktorí tak urobíte teraz.  Veľmi si Vašu podporu vážime.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 a pokyny k čerpaniu príspevku za rok 2021 nájdete na: https://vcelari.sk/2023/02/obeznik-szv-c-2-2023-k-poskytnutiu-prispevku-z-2-dani-pre-szv-za-rok-2022-a-cerpanie-prispevku-z-2-dani-za-rok-2021/?fbclid=IwAR2fR9wQIU1cUxeCMoRrjHu0eBAvG8GXP1cqZKHlC85ayYKVJmDW-zK4o1c

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

 

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.
Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Tel: +421-(0)2-69307921
Mob: +421-917 819 655
Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273