Obežník SZV č. 22/2020 – ku kurzom v podpornom roku 2020/2021

Vážení predsedovia, tajomníci,

Slovenský zväz včelárov v spolupráci s NPPC – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, pripravil akreditované vzdelávacie programy (kurzy) pre členov SZV v podpornom roku 2020/2021.

Prihlásiť sa môžete na tieto kurzy:

,,Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočníkˮ

,,Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“

,,Chov včelích matiekˮ

,,Inseminácia včelích matiekˮ

 Upozornenie !

Na základe súčasnej situácie s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 môžu byť niektoré kurzy pozastavené a presunuté na iný termín v zmysle rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni a sú prezentované širokej verejnosti. Účastníci kurzu musia mať rúško, prípadne iné ochranné pomôcky podľa aktuálneho nariadenia a rozhodnutia vyšších orgánov.

Prípadné zrušenie kurzu a náhradný termín oznámime na stránke www.vcelari.sk a stránke Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok.

Kurzy:

 

Dátum Názov kurzu Miesto konania

 

6.11.2020* AÚVL – preškolenie Bratislava,

ŠVPS, Botanická 17

27.11.2020* AÚVL – preškolenie NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

22.1.2021* AÚVL – preškolenie UVLaF

Komenského 73, Košice

8.2.2021* AÚVL – preškolenie NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

12.2.2021* AÚVL – preškolenie NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, Lužianky

26.2.2021* AÚVL – preškolenie UVLaF

Komenského 73, Košice

5.3.2021* AÚVL – preškolenie NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

19.3.2021* AÚVL – preškolenie UVLaF

Komenského 73, Košice

26.3.2021* AÚVL – preškolenie Dom armády, Hviezdoslavova 16

Trenčín

20.-21.5.2021** AÚVL – začiatočník Včelárska paseka,

Kráľová pri Senci

3.-4.6.2021** AÚVL – začiatočník Rozhanovce (pri Košiciach), Bažantnica – účelové zariadenie UVLaF
17.-18.6.2021** AÚVL – začiatočník NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

1.-2.7.2021** AÚVL – začiatočník NPPC- Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

15.1.2021* Senzorické hodnotenie medu NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, Lužianky

19.2.2021* Senzorické hodnotenie medu NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, Lužianky

19.3.2021* Senzorické hodnotenie medu NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, Lužianky

27.-28.5.2021** Chov včelích matiek Včelárska paseka,

Kráľová pri Senci

10.-11.6.2021** Chov včelích matiek SOŠ lesnícka,

Kollárová 10, Prešov

25.-26.6.2021** Inseminácia včelích matiek NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

*jednodňový kurz

**dvojdňový kurz

Prihlasovanie sa na kurzy je možné cez stránku Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok. Po naplnení kapacity miestnosti sa už nebude možné na daný kurz prihlásiť.

Pre prihlásenie stlačte tu.

(Prihlasovanie na jednotlivé kurzy bude spustené čoskoro.)

Tešíme sa na Vašu početnú účasť!

Celé znenie obežníku nájdete Obežník SZV č. 22/2020 – ku kurzom v podpornom roku 2020/2021

 

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-903 705 549

Email: capek@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Usmernenie k objednávaniu kalendárov, zápisníkov a publikácií

Dobrý deň,

Zasielame Vám Obežník SZV č.25/2020 Usmernenie k objednávaniu kalendárov, zápisníkov a publikácií, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-szv-c-25_2020-usmernenie-k-objednavaniu-kalendara-zapisnika-a-publikacii/

Cenník:

Včelársky kalendár 2021 – 2,00€

Včelársky zápisník 2021  – 0,50€

Celé znenie obežníka nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 25/2020 – Usmernenie k objednávaniu kalendára, zápisníka a publikácií

S prianím pekného dňa

 Tím sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307924

Mob: +421-903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Objednávanie časopisov

Dobrý deň,

Zasielame Vám Obežník SZV č.26/2020 k Usmernenie k objednávaniu včelárskych časopisov na rok 2021, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke:

https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-c-26-2020-usmernenie-k-objednavaniu-casopisu-vcelar-a-vcelarskych-casopisov-na-rok-2021/

Celé znenie obežníka s prílohami nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 26/2020 – Usmernenie k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2021

S prianím pekného dňa

Tím sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307924

Mob: +421-903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Svojpomocný fond

Dobrý deň,

Zasielame Vám Obežník SZV č.27/2020  Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke:

https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-szv-c-27-2020-odvod-prispevku-do-svojpomocneho-fondu-pre-rok-2021/

Celé znenie obežníka nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 27_2020 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

S prianím pekného dňa

 

Tím sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307924

Mob: +421-903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Zákaz vychádzania a včelár

Od soboty 24.októbra do nedele 1.novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania.

https://www.teraz.sk/slovensko/lockdown-testovanie-krizovy-stab-clanok.html

Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá

Potvrdenie že sa idete starať o svoje hospodárske zvieratá získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk

Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelára) nájdete tu:

https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action

Treba vyplniť Kód farmy alebo Registračné číslo včiel, a Dátum narodenia alebo Rodné číslo (podľa predlohy)

a stlačiť Vyhľadať.

Ak Vám nájde záznam, kliknete naň a dajte si zobraziť detaily.

Detaily Vašej farmy si vytlačte a majte ich pri sebe, keď pôjdete ku včelám.

Týmto tlačivom sa môžete preukázať, že sa idete starať o vlastné hospodárske zvieratá a potom by ste mali mat výnimku.

Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť. Upozorňujeme, že CEHZ zatiaľ spracovala polovicu Ročných hlásení chovateľa včiel.

Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV ………., obráťte sa prosím na CEHZ aby vykonali kontrolu.

Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien

Celé znenie nájdete aj na stráne www.vcelari.sk  – Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-903 705 549

Email: capek@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020.

Vážené včelárky, vážení včelári!

zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020.

Vstup do dotazníka je tu: https://www.bee-survey.com/index.php/197229?lang=sk

Prosíme predsedov a tajomníkov ZO SZV, KČ aby informovali aj svojich členov.

Ďakujeme za účasť v prieskume.

Monitoring nájdete aj na stráne www.vcelari.sk tu.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-903 705 549

Email: capek@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel

Obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívny členovia SZV,

zasielame Vám obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel.

Cieľom celoslovenského monitoringu, ktorý sa vykoná na základe odberu biologického materiálu z uhynutých včelstiev,  je zistiť a zdokumentovať  príčiny úhynu našich včiel. Monitoring sa uskutoční za spolupráce z akreditovanými laboratóriami, ktoré sú zo Slovenska. Monitoringu sa zúčastnia iba včelári, ktorým uhynuli včelstvá. Odber sa nevykonáva zo živých včelstiev. Úlohou laboratórií je zistiť príčiny úhynu včelstiev, zistiť množstvo rezíduí a  chémie z poľnohospodárstva a liečenia včelstiev. Ďalším  cieľom je zistiť skutočný rozsah umierania včelstiev po jednotlivých regiónoch a pripraviť do budúcna systém prefinancovania strát včelstiev zo strany štátu.

Termín na odovzdanie vzoriek je do 8.3.2020 !!!

 

Obežník-č.-7_2020-k-celoslovenskému-monitoringu-úhynu-včelstiev