Pozvánka na členskú schôdzu

                            

 P o z v á n k a

 Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 16. februára 2020  o 8:30°°h (v nedeľu) vo veľkej sále hotela  TATRAN, na Námestí Slobody v Skalici.

  Program:

Od 8:15 – 8:30 registrácia, objednávanie liekov na rok 2020  u dôverníkov

8:30 – 11:00

 1. Otvorenie
 2. Prednáška
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 4. Hodnotiaca správa za rok 2019, plán práce na rok 2020
 5. Správa o hospodárení za rok 2019 a  návrh rozpočtu na rok 2020
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019
 7. Schválenie nového pokladníka
 8. Diskusia
 9. Záver

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

    predsedníčka ZO SZV

 

Skalica 4. februára 2020

 

Obežník SZV č. 1/2020 s názvom DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov.

Vážení predsedovia, tajomníci ZO SZV, Obežník SZV č.1_2020 – DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV

 v prílohe Vám posielam Obežník SZV č. 1/2020 s názvom DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov. Viac informácií nájdete tu: https://vcelari.sk/2020/01/obeznik-szv-c-1-2020-docasne-umiestnenie-vcelstiev-na-zaklade-memoranda-o-spolupraci-v-oblasti-lesneho-hospodarstva-so-slovenskym-zvazom-vcelarov

 S prianím pekného dňa

 Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

Vyšetrenie meliva

Kto chce darovať ,predávať, sťahovať alebo kočovať so včelstvami má povinnosť dať otestovať si melivo od včiel. Nádobky naň si môžu vybrať u p. Slatinského, prípadne u dôverníkov. Vysušené melivo odovzdá p. Slatinskému,  alebo MvDR. Palčákovi prípadne priamo na RVPS Senica vždy do utorka nakoľko je v stredu ráno spoločný odvoz vzorkov do Dolného Kubína. Cena vzorky je 17,5 € . Obsah  je max. od 25 včelstiev. Je možnosť že sa spoja aj traja či viacerí včelári ak neprekročia limit 25 včelstiev a napíšu to na 1 osobu a náklady si rozdelia.

Obežník č. 10/2019 Usmernenie k objednávaniu publikácií

Váženy priateľky včelárky, priatelia včelári,

Na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka). Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/.

 Na základe vystavenej faktúry je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273VS: číslo faktúryDo poznámky, prosím, uveďte číslo Vašej ZO a individuálny záujemca uvedie Meno a Priezvisko. 

 Včelárske publikácie objednávajte výlučne cez e-shop – https://eshop.vcelari.sk/ 

 Z technických príčin a z hľadiska časovej náročnosti nebudeme môcť prijať telefonické objednávky.

Ďakujeme za pochopenie.Zoznam publikácií Obežník SZV č. 10_2019 – Usmernenie k objednávaniu publikácii

 Publikácie budú expedované od 18.11.2019

 S prianím pekného dňa

 Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Obežník SZV č. 11_2019 – Odvod príspevku do Svojpomocného fondu.

 Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV,

 IBAN: SK44 8330 0000 0025 0166 5288

Ako variabilný symbol použite číslo Vašej ZO SZV.

Do správy pre prijímateľa napíšte názov Vašej ZO SZV. 

Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV:

 ·   extravilán –  0,20 €  za  včelstvo

·   intravilán –  0,15 €  za  včelstvo

 Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašlite spolu s návratkou (príloha č.1) po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2020 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Dokumenty odporúčame zasielať doporučenou poštou.

 Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k škodovej udalosti a finančné prostriedky neboli uhradené včas na účet Svojpomocného fondu, nie je možné si nárokovať odškodnenie.

            Priložené prílohy:

Obežník SZV č. 11_2019 – Odvody do Svojpomocného fondu

 1. Návratka
 2. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu
 3. Čísla ZO SZV/variabilné symboly k úhrade
 4. Smernica SZV 4_2019 k Svojpomocnému fondu
 5. Štatút Svojpomocného fondu
 6. Vzor vyplnených údajov k úhrade SF

 S prianím pekného dňa

Obežník SZV č. 11_2019 -Odvody do Svojpomocného fondu Príloha č. 1_Návratka Príloha č. 2_Menný zoznam prispievateľov do svojpomocného fondu pre rok 2019 Príloha č. 3_Číslo ZO SZV – variabilné symboly k úhrade Príloha č. 4_Smernica SZV 4_2019 k Svojpomocnému fondu Príloha č. 5_Štatút Svojmonocného fondu Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

SZV Logo Far

Včelársky zájazd v spolupráci OO ČSV Hodonín.

Ahojte,

mame ponuku od Moravakov ze maju cca 20 miest k dispozicii- zajazd ma vybornu cenu, vcelari mozu zobrat aj manzelky. Poprosim vas, aby ste informovali dovernikov, aby o tejto moznosti ludom teraz hovorili, tiez prosim poslat tuto ponuku vasim clenom, ktori maju emailovu adresu.

Som s Moravakmi dohovorena, ze nastupne miesta by boli v Skalici ci Senici…presne miesta nastupov este mozme upresnit.

Vopred dakujem.

Zuzana Juríčková .

Předmět: Včelařský zájezd 2019

Milí včelaři.

Ve dnech 28. a 29.9. 2019,pořádá Okresní organizace Českého svazu včelařů Hodonín,autobusový zájezd na Slovensko.

Program:28.9. v 6°°hodin odjezd autobusu z parkoviště za kulturním domem v Kyjově.

V 8°°hodin,Smolenice-exkurze ve výrobně medoviny s degustací,možnost nákupu výrobků v podnikové prodejně.

V 10°°hodin,odjezd do Banské Bystrice-návštěva střední odborné školy „Pod Bánošom“ s výukou včelařství a podnikání v zemědělství.

V 16°°hodin,odjezd k ubytování do Liptovského Mikuláša v rekreačním zařízení „Demanovka“ s večeří.

29.9. v 7°°hodin,snídaně formou  švédských stolů.

V 9°°hodin,exkurze na Ústavu Včelárstva v Liptovském Hrádku,s přednáškou ing. Jaroslava Gaspera.

V 12°°hodin,rozchod na oběd a prohlídku dendrologického parku a jiných zajímavostí.

V 16°°hodin,odjezd do Kyjova.

Cena zájezdu je 1400 korun.

V ceně je započítaná cesta autobusem,ubytování s polopenzí,poplatek za exkurzi ve výrobně medoviny a přednášku v ÚVč. v Liptovském Hrádku.

Přihlásit se můžete do 31.8. 2019 na : mail-kristpetr1@seznam.cz

telefon- 606723450

Krist Petr,Hlavní 450/140,Svatobořice-Mistřín 69604

Závazně přihlášeni budete po uhrazení zálohy 900 korun, na konto OO ČSV Hodonín.

Číslo účtu: 2700557730/2010 Fio Banky.K identifikaci uveďte do poznámky Vaše příjmení.

 

Nashledanou se těší kolektiv OO ČSV Hodonín.

Dotácie – nový podporný rok 2019/2020

Vážení priatelia včelári,

 

dnešným dňom (1.8.2019) začína nový podporný rok 2019/2020 a končí 31.7.2020. K podpornému roku 2019/2020 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, ktorá obsahuje aktualizované prílohy, preto Vás prosíme, aby ste vo vlastnom záujme nepoužívali prílohy z podporného obdobia 2018/2019 a staršie.

 

Nové prílohy k Príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi sú dostupné aj na našej stránke, spolu so samotnou príručkou a Obežníkom SZV č. 8/2019:

https://vcelari.sk/2019/08/obeznik-c-8-2019-usmernenie-k-podpornemu-roku-2019-2020/.

 

Prosíme Vás, aby ste doklady zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení na adresu sekretariátu SZV- Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

 

Pre opatrenia podľa §12 ods. 5 NV 135/2017 Z. z., vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je potrebné odovzdať doklady najneskôr do 30. apríla 2020.

 

SZV bude prijímať žiadosti o vyplatenie pomoci do 1. júla 2020.

 

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

 

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

 

 1. a) používali iba aktuálne prílohy, web: https://vcelari.sk/2019/08/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/,
 2. b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
 3. c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
 4. d) zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2019/2020),
 5. e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
 6. f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.7) pod názvom Druhy účtovných dokladov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
 7. g) pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov  v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100€ v zmysle Usmernenia SZV č. 1/2018.

 

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020 spolu s prílohami a vzormi príloh: https://vcelari.sk/2019/08/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/

 

Celý Obežník č. 8/2019 nájdete na našej stránke: https://vcelari.sk/2019/08/obeznik-c-8-2019-usmernenie-k-podpornemu-roku-2019-2020/

 

S pozdravom

 

Tím Sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: info@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273