Usmernenie k objednávaniu kalendárov, zápisníkov a publikácií

Dobrý deň,

Zasielame Vám Obežník SZV č.25/2020 Usmernenie k objednávaniu kalendárov, zápisníkov a publikácií, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-szv-c-25_2020-usmernenie-k-objednavaniu-kalendara-zapisnika-a-publikacii/

Cenník:

Včelársky kalendár 2021 – 2,00€

Včelársky zápisník 2021  – 0,50€

Celé znenie obežníka nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 25/2020 – Usmernenie k objednávaniu kalendára, zápisníka a publikácií

S prianím pekného dňa

 Tím sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307924

Mob: +421-903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Objednávanie časopisov

Dobrý deň,

Zasielame Vám Obežník SZV č.26/2020 k Usmernenie k objednávaniu včelárskych časopisov na rok 2021, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke:

https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-c-26-2020-usmernenie-k-objednavaniu-casopisu-vcelar-a-vcelarskych-casopisov-na-rok-2021/

Celé znenie obežníka s prílohami nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 26/2020 – Usmernenie k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2021

S prianím pekného dňa

Tím sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307924

Mob: +421-903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Svojpomocný fond

Dobrý deň,

Zasielame Vám Obežník SZV č.27/2020  Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke:

https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-szv-c-27-2020-odvod-prispevku-do-svojpomocneho-fondu-pre-rok-2021/

Celé znenie obežníka nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 27_2020 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

S prianím pekného dňa

 

Tím sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307924

Mob: +421-903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Zákaz vychádzania a včelár

Od soboty 24.októbra do nedele 1.novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania.

https://www.teraz.sk/slovensko/lockdown-testovanie-krizovy-stab-clanok.html

Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá

Potvrdenie že sa idete starať o svoje hospodárske zvieratá získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk

Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelára) nájdete tu:

https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action

Treba vyplniť Kód farmy alebo Registračné číslo včiel, a Dátum narodenia alebo Rodné číslo (podľa predlohy)

a stlačiť Vyhľadať.

Ak Vám nájde záznam, kliknete naň a dajte si zobraziť detaily.

Detaily Vašej farmy si vytlačte a majte ich pri sebe, keď pôjdete ku včelám.

Týmto tlačivom sa môžete preukázať, že sa idete starať o vlastné hospodárske zvieratá a potom by ste mali mat výnimku.

Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť. Upozorňujeme, že CEHZ zatiaľ spracovala polovicu Ročných hlásení chovateľa včiel.

Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV ………., obráťte sa prosím na CEHZ aby vykonali kontrolu.

Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien

Celé znenie nájdete aj na stráne www.vcelari.sk  – Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-903 705 549

Email: capek@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020.

Vážené včelárky, vážení včelári!

zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020.

Vstup do dotazníka je tu: https://www.bee-survey.com/index.php/197229?lang=sk

Prosíme predsedov a tajomníkov ZO SZV, KČ aby informovali aj svojich členov.

Ďakujeme za účasť v prieskume.

Monitoring nájdete aj na stráne www.vcelari.sk tu.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-903 705 549

Email: capek@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel

Obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívny členovia SZV,

zasielame Vám obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel.

Cieľom celoslovenského monitoringu, ktorý sa vykoná na základe odberu biologického materiálu z uhynutých včelstiev,  je zistiť a zdokumentovať  príčiny úhynu našich včiel. Monitoring sa uskutoční za spolupráce z akreditovanými laboratóriami, ktoré sú zo Slovenska. Monitoringu sa zúčastnia iba včelári, ktorým uhynuli včelstvá. Odber sa nevykonáva zo živých včelstiev. Úlohou laboratórií je zistiť príčiny úhynu včelstiev, zistiť množstvo rezíduí a  chémie z poľnohospodárstva a liečenia včelstiev. Ďalším  cieľom je zistiť skutočný rozsah umierania včelstiev po jednotlivých regiónoch a pripraviť do budúcna systém prefinancovania strát včelstiev zo strany štátu.

Termín na odovzdanie vzoriek je do 8.3.2020 !!!

 

Obežník-č.-7_2020-k-celoslovenskému-monitoringu-úhynu-včelstiev

 

 

Kurz – Chov matiek

Kurz je určený pre včelárov, ktorí si chcú odchovávať matky aj iným spôsobom ako len využívaním rojových materských buniek a tichých výmien matiek. Oboznámime sa so základmi plemenitby, hodnotením včelstiev a výberom včelstiev. Ako získať plemenivo, prakticky prelarvovať a úspešne dochovať až po oplodnenie matky. Požadované vstupné požiadavky: Minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel evidovaný v CEHZ a má min. 15 včelstiev vedených v CEHZ. Školenie nie je určené pre začiatočníkov! Zmluvy o vykonaní kurzov boli podpísané medzi ÚVč. ako akreditovanou inštitúciou a SZV. Kvôli kvalitnému zvládnutiu kurzu a kapacity prednáškovej miestnosti je počet účastníkov limitovaný: v Prešove a v Liptovskom Hrádku 25 ľudí, v Kráľovej pri Senci 30 ľudí. Kurz je zdarma, účastníci si hradia cestovné, stravu a ubytovanie.

 1. – 23. máj 2020, Prešov, SOŠ lesnícka, Kollárova 10
 2. – 31. jún 2020, Kráľová pri Senci, Včelárske múzeum
 3. – 20. jún, Liptovský Hrádok, ÚVč., Dr. Gašperíka 599

 

Link na prihlasovanie: http://www.uvc.sk/page1.html

 

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára“

Všetkým členom ZO Skalica: ponuka kurzov zdarma (+ preplatenie CP)

 dovolim si pripomenut planovane kurzy AUVL pre zaciatocnikov a preskolenie AUVL

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník“

28.-29.05. 2020  Kráľová pri Senci, Skanzen, 900 50 Kráľová pri Senci od 9:00

Podmienky pre novych AUVL: Dokončená stredná škola (akákolvek) a 5 rokov praxe vo včelárení.

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“

27.3.2020   Bratislava, ŠVPS, Botanická 17 od 9:00

https://vcelari.sk/2020/01/obeznik-c-4_2020-k-planovanym-kurzom-pre-auvl/

Prihlasit sa na kurzy mozno cez stranku Ustavu Vcelarstva Liptovsky Hradok

http://uvc.sk/page1.html#table1-1g

Na stranke tiez najdete prezentacie ku jednotlivym prednaskam na kurzoch.

Pozvánka na členskú schôdzu

                            

 P o z v á n k a

 Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 16. februára 2020  o 8:30°°h (v nedeľu) vo veľkej sále hotela  TATRAN, na Námestí Slobody v Skalici.

  Program:

Od 8:15 – 8:30 registrácia, objednávanie liekov na rok 2020  u dôverníkov

8:30 – 11:00

 1. Otvorenie
 2. Prednáška
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 4. Hodnotiaca správa za rok 2019, plán práce na rok 2020
 5. Správa o hospodárení za rok 2019 a  návrh rozpočtu na rok 2020
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019
 7. Schválenie nového pokladníka
 8. Diskusia
 9. Záver

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

    predsedníčka ZO SZV

 

Skalica 4. februára 2020