Dotácie – nový podporný rok 2019/2020

Vážení priatelia včelári,

 

dnešným dňom (1.8.2019) začína nový podporný rok 2019/2020 a končí 31.7.2020. K podpornému roku 2019/2020 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, ktorá obsahuje aktualizované prílohy, preto Vás prosíme, aby ste vo vlastnom záujme nepoužívali prílohy z podporného obdobia 2018/2019 a staršie.

 

Nové prílohy k Príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi sú dostupné aj na našej stránke, spolu so samotnou príručkou a Obežníkom SZV č. 8/2019:

https://vcelari.sk/2019/08/obeznik-c-8-2019-usmernenie-k-podpornemu-roku-2019-2020/.

 

Prosíme Vás, aby ste doklady zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení na adresu sekretariátu SZV- Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

 

Pre opatrenia podľa §12 ods. 5 NV 135/2017 Z. z., vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je potrebné odovzdať doklady najneskôr do 30. apríla 2020.

 

SZV bude prijímať žiadosti o vyplatenie pomoci do 1. júla 2020.

 

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

 

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

 

 1. a) používali iba aktuálne prílohy, web: https://vcelari.sk/2019/08/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/,
 2. b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
 3. c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
 4. d) zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2019/2020),
 5. e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
 6. f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.7) pod názvom Druhy účtovných dokladov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
 7. g) pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov  v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100€ v zmysle Usmernenia SZV č. 1/2018.

 

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020 spolu s prílohami a vzormi príloh: https://vcelari.sk/2019/08/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/

 

Celý Obežník č. 8/2019 nájdete na našej stránke: https://vcelari.sk/2019/08/obeznik-c-8-2019-usmernenie-k-podpornemu-roku-2019-2020/

 

S pozdravom

 

Tím Sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: info@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Záznam z úlovej váhy

Dobrý deň ,

tu sa budú nachádzať aktualizované údaje z úlovej váhy p. Slatinského

11.5.2019  85.2kg  TP 32.7°C.   TV 18°C
10.5.2019 78,6 kg  TP 25.7°C.   TV 13,6°C
9.5.2019  78,5 kg  TP 25.2°C.   TV 7,5°C
8.5.2019   79.4kg   TP 27.7°C.   TV 14,8°C
7.5.2019  82,5kg  TP 29,9°C  TV 11,8°C
6.5.2019 83,3kg   TP 23,9°C  7,1°C
5.5 2019  83,7kg   TP 27,4 °C TV 5,6°C
4.5. 2019  84,6kg  TP 23,9°C  TV 8,0°C
3.5.2019 85,2kg  TP 27,2°C TV 9 °C
2.5.2019  86,8kg TP 32,4°C    TV 18,4°C
1.5.2019    83,2kg  TP 27,2°C   TV 11,7°C
30.4.2019  78.2kg  TP 24,7°C   TV 9,6°C
29.4.2019  78,1kg  TP 19,0°C   TV 8,3°C
28.4.2019  78,1 kg  TP 28,4°C   TV 9,1°C
27.4.2019   78,2kg  TP 29,2°C   TV 8,6°C
26.4.2019  78,8kg  TP 28,8°C   TV 13,7°C
25.4.2019 75,7kg     TP 31°C     TV 16,5°C
24.4.2019   72,2kg   TP 21°C   TV 15.1°C
23.4. 2019   72,1kg   TP 16,5°C   TV  9,1°C
22.4. 2019  73,3kg   TP  22,4°C  TV  10,8°C
21.4.2019   71,9kg  Teplota v podmete   27,4°C /TP/  –  teplota vonku 18,7°C /TV/             plodina : repka

 

P o z v á n k a na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica

Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 10. februára 2019 (v nedeľu) vo veľkej sále hotela  TATRAN, na Námestí Slobody v Skalici.

 Program:

Od 8:15 – 8:45 registrácia, objednávanie liekov na rok 2018 u dôverníkov

9:00 – 12:00

 1. Otvorenie, privítanie hostí,
 2. Prednáška – ing .Juríčková ,PhD –lektor SZV
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 4. Hodnotiaca správa za rok 2018, plán práce na rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a  návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2018
 7. Voľba delegáta a náhradníka na VZ
 8. Voľba revíznej komisie
 9. Správa o zmenách v legislatíve, nákup liekov, akcie
 10. Diskusia
 11. Záver

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková ,PhD

Skalica 22 januára 2019                                                                                            predseda ZO SZV

 

 

                                            

Obežník ZSV č. 1/2018 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018

Obežník ZSV č. 1/2018 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018

 

Pokračovať v čítaní „Obežník ZSV č. 1/2018 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018“

2 % dane pre SZV

Vážení včelári,
Občianske združenie Slovenský zväz včelárov sa aj v roku 2018 uchádza o Vašu priazeň a podporu formou darovania sumy 2% z dane zaplatenej v zdaňovacom roku 2017.
Pre uľahčenie celého postupu sme pripravili tlačivo, ktoré obsahuje dva formuláre: Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a na rube formulár – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
Pokračovať v čítaní „2 % dane pre SZV“