Obežník SZV č. 1/2020 s názvom DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov.

Vážení predsedovia, tajomníci ZO SZV, Obežník SZV č.1_2020 – DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV

 v prílohe Vám posielam Obežník SZV č. 1/2020 s názvom DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov. Viac informácií nájdete tu: https://vcelari.sk/2020/01/obeznik-szv-c-1-2020-docasne-umiestnenie-vcelstiev-na-zaklade-memoranda-o-spolupraci-v-oblasti-lesneho-hospodarstva-so-slovenskym-zvazom-vcelarov

 S prianím pekného dňa

 Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

Vyšetrenie meliva

Kto chce darovať ,predávať, sťahovať alebo kočovať so včelstvami má povinnosť dať otestovať si melivo od včiel. Nádobky naň si môžu vybrať u p. Slatinského, prípadne u dôverníkov. Vysušené melivo odovzdá p. Slatinskému,  alebo MvDR. Palčákovi prípadne priamo na RVPS Senica vždy do utorka nakoľko je v stredu ráno spoločný odvoz vzorkov do Dolného Kubína. Cena vzorky je 17,5 € . Obsah  je max. od 25 včelstiev. Je možnosť že sa spoja aj traja či viacerí včelári ak neprekročia limit 25 včelstiev a napíšu to na 1 osobu a náklady si rozdelia.

Obežník č. 10/2019 Usmernenie k objednávaniu publikácií

Váženy priateľky včelárky, priatelia včelári,

Na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka). Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/.

 Na základe vystavenej faktúry je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273VS: číslo faktúryDo poznámky, prosím, uveďte číslo Vašej ZO a individuálny záujemca uvedie Meno a Priezvisko. 

 Včelárske publikácie objednávajte výlučne cez e-shop – https://eshop.vcelari.sk/ 

 Z technických príčin a z hľadiska časovej náročnosti nebudeme môcť prijať telefonické objednávky.

Ďakujeme za pochopenie.Zoznam publikácií Obežník SZV č. 10_2019 – Usmernenie k objednávaniu publikácii

 Publikácie budú expedované od 18.11.2019

 S prianím pekného dňa

 Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Obežník SZV č. 11_2019 – Odvod príspevku do Svojpomocného fondu.

 Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV,

 IBAN: SK44 8330 0000 0025 0166 5288

Ako variabilný symbol použite číslo Vašej ZO SZV.

Do správy pre prijímateľa napíšte názov Vašej ZO SZV. 

Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV:

 ·   extravilán –  0,20 €  za  včelstvo

·   intravilán –  0,15 €  za  včelstvo

 Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašlite spolu s návratkou (príloha č.1) po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2020 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Dokumenty odporúčame zasielať doporučenou poštou.

 Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k škodovej udalosti a finančné prostriedky neboli uhradené včas na účet Svojpomocného fondu, nie je možné si nárokovať odškodnenie.

            Priložené prílohy:

Obežník SZV č. 11_2019 – Odvody do Svojpomocného fondu

 1. Návratka
 2. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu
 3. Čísla ZO SZV/variabilné symboly k úhrade
 4. Smernica SZV 4_2019 k Svojpomocnému fondu
 5. Štatút Svojpomocného fondu
 6. Vzor vyplnených údajov k úhrade SF

 S prianím pekného dňa

Obežník SZV č. 11_2019 -Odvody do Svojpomocného fondu Príloha č. 1_Návratka Príloha č. 2_Menný zoznam prispievateľov do svojpomocného fondu pre rok 2019 Príloha č. 3_Číslo ZO SZV – variabilné symboly k úhrade Príloha č. 4_Smernica SZV 4_2019 k Svojpomocnému fondu Príloha č. 5_Štatút Svojmonocného fondu Ing. Dominika Krajecová

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

SZV Logo Far

Včelársky zájazd v spolupráci OO ČSV Hodonín.

Ahojte,

mame ponuku od Moravakov ze maju cca 20 miest k dispozicii- zajazd ma vybornu cenu, vcelari mozu zobrat aj manzelky. Poprosim vas, aby ste informovali dovernikov, aby o tejto moznosti ludom teraz hovorili, tiez prosim poslat tuto ponuku vasim clenom, ktori maju emailovu adresu.

Som s Moravakmi dohovorena, ze nastupne miesta by boli v Skalici ci Senici…presne miesta nastupov este mozme upresnit.

Vopred dakujem.

Zuzana Juríčková .

Předmět: Včelařský zájezd 2019

Milí včelaři.

Ve dnech 28. a 29.9. 2019,pořádá Okresní organizace Českého svazu včelařů Hodonín,autobusový zájezd na Slovensko.

Program:28.9. v 6°°hodin odjezd autobusu z parkoviště za kulturním domem v Kyjově.

V 8°°hodin,Smolenice-exkurze ve výrobně medoviny s degustací,možnost nákupu výrobků v podnikové prodejně.

V 10°°hodin,odjezd do Banské Bystrice-návštěva střední odborné školy „Pod Bánošom“ s výukou včelařství a podnikání v zemědělství.

V 16°°hodin,odjezd k ubytování do Liptovského Mikuláša v rekreačním zařízení „Demanovka“ s večeří.

29.9. v 7°°hodin,snídaně formou  švédských stolů.

V 9°°hodin,exkurze na Ústavu Včelárstva v Liptovském Hrádku,s přednáškou ing. Jaroslava Gaspera.

V 12°°hodin,rozchod na oběd a prohlídku dendrologického parku a jiných zajímavostí.

V 16°°hodin,odjezd do Kyjova.

Cena zájezdu je 1400 korun.

V ceně je započítaná cesta autobusem,ubytování s polopenzí,poplatek za exkurzi ve výrobně medoviny a přednášku v ÚVč. v Liptovském Hrádku.

Přihlásit se můžete do 31.8. 2019 na : mail-kristpetr1@seznam.cz

telefon- 606723450

Krist Petr,Hlavní 450/140,Svatobořice-Mistřín 69604

Závazně přihlášeni budete po uhrazení zálohy 900 korun, na konto OO ČSV Hodonín.

Číslo účtu: 2700557730/2010 Fio Banky.K identifikaci uveďte do poznámky Vaše příjmení.

 

Nashledanou se těší kolektiv OO ČSV Hodonín.

Dotácie – nový podporný rok 2019/2020

Vážení priatelia včelári,

 

dnešným dňom (1.8.2019) začína nový podporný rok 2019/2020 a končí 31.7.2020. K podpornému roku 2019/2020 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, ktorá obsahuje aktualizované prílohy, preto Vás prosíme, aby ste vo vlastnom záujme nepoužívali prílohy z podporného obdobia 2018/2019 a staršie.

 

Nové prílohy k Príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi sú dostupné aj na našej stránke, spolu so samotnou príručkou a Obežníkom SZV č. 8/2019:

https://vcelari.sk/2019/08/obeznik-c-8-2019-usmernenie-k-podpornemu-roku-2019-2020/.

 

Prosíme Vás, aby ste doklady zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení na adresu sekretariátu SZV- Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

 

Pre opatrenia podľa §12 ods. 5 NV 135/2017 Z. z., vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je potrebné odovzdať doklady najneskôr do 30. apríla 2020.

 

SZV bude prijímať žiadosti o vyplatenie pomoci do 1. júla 2020.

 

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

 

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

 

 1. a) používali iba aktuálne prílohy, web: https://vcelari.sk/2019/08/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/,
 2. b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
 3. c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
 4. d) zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2019/2020),
 5. e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
 6. f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.7) pod názvom Druhy účtovných dokladov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
 7. g) pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov  v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100€ v zmysle Usmernenia SZV č. 1/2018.

 

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020 spolu s prílohami a vzormi príloh: https://vcelari.sk/2019/08/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/

 

Celý Obežník č. 8/2019 nájdete na našej stránke: https://vcelari.sk/2019/08/obeznik-c-8-2019-usmernenie-k-podpornemu-roku-2019-2020/

 

S pozdravom

 

Tím Sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: info@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Záznam z úlovej váhy

Dobrý deň ,

tu sa budú nachádzať aktualizované údaje z úlovej váhy p. Slatinského

11.5.2019  85.2kg  TP 32.7°C.   TV 18°C
10.5.2019 78,6 kg  TP 25.7°C.   TV 13,6°C
9.5.2019  78,5 kg  TP 25.2°C.   TV 7,5°C
8.5.2019   79.4kg   TP 27.7°C.   TV 14,8°C
7.5.2019  82,5kg  TP 29,9°C  TV 11,8°C
6.5.2019 83,3kg   TP 23,9°C  7,1°C
5.5 2019  83,7kg   TP 27,4 °C TV 5,6°C
4.5. 2019  84,6kg  TP 23,9°C  TV 8,0°C
3.5.2019 85,2kg  TP 27,2°C TV 9 °C
2.5.2019  86,8kg TP 32,4°C    TV 18,4°C
1.5.2019    83,2kg  TP 27,2°C   TV 11,7°C
30.4.2019  78.2kg  TP 24,7°C   TV 9,6°C
29.4.2019  78,1kg  TP 19,0°C   TV 8,3°C
28.4.2019  78,1 kg  TP 28,4°C   TV 9,1°C
27.4.2019   78,2kg  TP 29,2°C   TV 8,6°C
26.4.2019  78,8kg  TP 28,8°C   TV 13,7°C
25.4.2019 75,7kg     TP 31°C     TV 16,5°C
24.4.2019   72,2kg   TP 21°C   TV 15.1°C
23.4. 2019   72,1kg   TP 16,5°C   TV  9,1°C
22.4. 2019  73,3kg   TP  22,4°C  TV  10,8°C
21.4.2019   71,9kg  Teplota v podmete   27,4°C /TP/  –  teplota vonku 18,7°C /TV/             plodina : repka

 

P o z v á n k a na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica

Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 10. februára 2019 (v nedeľu) vo veľkej sále hotela  TATRAN, na Námestí Slobody v Skalici.

 Program:

Od 8:15 – 8:45 registrácia, objednávanie liekov na rok 2018 u dôverníkov

9:00 – 12:00

 1. Otvorenie, privítanie hostí,
 2. Prednáška – ing .Juríčková ,PhD –lektor SZV
 3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 4. Hodnotiaca správa za rok 2018, plán práce na rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a  návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2018
 7. Voľba delegáta a náhradníka na VZ
 8. Voľba revíznej komisie
 9. Správa o zmenách v legislatíve, nákup liekov, akcie
 10. Diskusia
 11. Záver

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková ,PhD

Skalica 22 januára 2019                                                                                            predseda ZO SZV